Produkter/Tjänster

Inomhusnät

Vi bygger inomhusnät för mobiltelefoni i olika inomhusmiljöer.

Konsulttjänster

Vi hjälper till med; Utredning, mätning, design och projektering.

Mätningar


Vi utför mätningar och kontrollerar täckning för samtliga operatörer.


Vi utför oberoende mätningar och kontrollerar signalstyrka och signalkvalite för alla operatörerna. Vi mäter för 2G,3G och 4G.