Lösningar

Nät för radiobas

Denna lösningsmodell bygger på att man bygger ett inomhusnät med tillhörande antenner.

Repeaterlösning

En Repeaterlösning förstärker utanförvarande mobiltelefoni in i de lokaler där man vill ha bättre täckning.

Beskrivning inomhusnät.


Vi beskriver här hur ett inomhusnät är uppbyggt.


En lösning för inomhustäckning består av i princip två delar;

A) Inomhusnät för signalspridning, vilket består av ett antal antenner i de lokaler som berörs.

B) Signalmatning, d.v.s. signaler in i inomhusnätet. Detta kan göras genom en egen radiobas eller genom en s.k. Repeater.

A) Inomhusnät

Vi bygger inomhusnät vilka är öppna operatörsoberoende nät där all typ av mobiltelefoni kan fungera. Näten fungerar för;

  • GSM, 3G samt 4G eller för frekvenserna 800 MHz till 2700 MHz.
  • Detta nät har heller inga begränsningar rörande kapacitet.
    • Flera mobiloperatörer kan anslutas
    • Inga begränsningar i antalet samtal eller personer som nyttjar själva nätet.

Dessa nät kan även bära Rakel/Tetra funktion.

B) Signalmatning

Signalmatning kan ske på två sätt. I större objekt inplaceras en eller flera radiobasar vilket görs av respektive operatör. I små eller medelstora objekt kan signalmatning via repeater bli aktuell.