Om oss

Vad vi gör

Mobile Network bygger funktionsanpassade lösningar för mobil kommunikation i inomhus-miljöer och infrastruktursprojekt.

Företaget

Mobile Network Scandinavia AB bildades 2006 och är ett framåtriktat företag vars vision är att utveckla mobilitet inom fastigheter och för företag och organisationer.

Verksamhetsbeskrivning


Mobile Networks huvudverksamhet är att installerar och driva inomhusnät för mobiltelefoni.


Syftet och de positiva effekterna med dessa nät är att; Ge mobil täckning inom unika byggnader/miljöer/platser. Garantera mobil kapacitet. Sänker uteffekten från själva mobiltelefonen. Ge flexibilitet i val av operatör. Effektiviserar byggnationer i objekt där flera operatörer skall närvara. Dessa när kan teknisk även bära mobil data-kommunikation (WLAN) samt Rakel, FM etc.

Vi hjälper även till som rådgivare och konsulter och kan i tidiga skeden peka på lösningar och göra projekteringar. Vi utför dessutom inmätningar av mobiltelefoni för att se hur olika mobila nät och olika mobiloperatörers funktion ser ut på en plats eller i en fastighet. Mobile Network erbjuder marknaden behovsanpassade lösningar för mobil kommunikation i inomhusmiljöer. Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi erbjuda högsta kompetens och långsiktiga finansiella lösningar för alla ändamål!