Lösningar

Repeaterlösning

En Repeaterlösning förstärker utanförvarande mobiltelefoni in i de lokaler där man vill ha bättre täckning.

Beskrivning inomhusnät.

Vi beskriver här hur ett inomhusnät är uppbyggt.

Nät för radiobas


Denna lösningsmodell bygger på att man bygger ett inomhusnät med tillhörande antenner.


Detta nät matas med signalering från en fristående radiobas för mobiltelefoni (GSM, 3G, LTE 4G). Fördelarna är många, bl.a. för att;

  • Ger komplett mobil täckning.
  • Garantera mobil kapacitet, även i stora kontor och offentlig miljö.
  • Ger flexibilitet i val av operatör. Alla mobiloperatörer kan koppla in sina tjänster i näten. Lösningarna görs i samverkan med mobiloperatör/er där dessa aktörer så att säga kopplar på sin radiobas.

Detta är förmodligen den vanligaste modellen att bygga inomhusnät för mobiltelefoni på då det rör sig om lite större objekt, typ fler än 100 personer.