Lösningar

Nät för radiobas

Denna lösningsmodell bygger på att man bygger ett inomhusnät med tillhörande antenner.

Beskrivning inomhusnät.

Vi beskriver här hur ett inomhusnät är uppbyggt.

Repeaterlösning


En Repeaterlösning förstärker utanförvarande mobiltelefoni in i de lokaler där man vill ha bättre täckning.


Detta sker genom att en s.k. donörantenn sätts upp utanför byggnaden vilken kommunicerar med utanförvarande mobilnät. Donörantennen kopplas till en Repeater (förstärkare) som sedan matar ett inomhusnät med signalering. Mobile Network kan ta ett helhetsansvar med leverans av såväl repeater och spridningsnät. Observera att denna typ av lösning kräver tillstånd av mobiloperatören.