Produkter/Tjänster

Mätningar

Vi utför mätningar och kontrollerar täckning för samtliga operatörer.

Konsulttjänster

Vi hjälper till med; Utredning, mätning, design och projektering.

Inomhusnät


Vi bygger inomhusnät för mobiltelefoni i olika inomhusmiljöer.


Mobile Network bygger funktionsanpassade lösningar för mobil kommunikation i inomhus-miljöer och infrastruktursprojekt. Vi bygger såväl repeaterlösningar som nät för radiobasar.