Produkter/Tjänster

Mätningar

Vi utför mätningar och kontrollerar täckning för samtliga operatörer.

Inomhusnät

Vi bygger inomhusnät för mobiltelefoni i olika inomhusmiljöer.

Konsulttjänster


Vi hjälper till med; Utredning, mätning, design och projektering.


Mobile Network hjälper till i tidiga skeden, som rådgivare och konsult.  

Utredningar. Vi hjälper till och undersöker behoven av mobila inomhusnät.  Vi ser till förutsättningar i hus/byggnader, till tekniken och till möjligheter att samordna mobiloperatörer etc.

Mätningar. Vi utför mätningar i byggnader och i inomhusmiljöer för att se hur de allmänna mobilnäten fungerar och hur radiotäckningen ser ut i valda hus/objekt.

Design/Projektering. Mobile Network designar mobila inomhusnät och tar fram ritningar samt underlag för upphandling.

Projektledning. Vi projektledar olika installationsprojekt och bidrar med kompetens och erfarenhet.